DUO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Actor
NaamDUO
Vervult rol(len)Registerhouder
Via rol toegewezen aan processenAggregeren doorstroomgegevens, Anonimiseren doorstroomgegevens, Beheren sectorale basisgegevens, Doorstroommomenten bepalen, Halfproducten maken, Pseudonimiseren gegevens, Publiceren open data, Selecteren doorstroomgegevens
WerkingsgebiedDUO
Externe verwijzinghttps://duo.nl/
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De actor DUO is, direct of indirect, betrokken bij het vervullen van de volgende wettelijke taken: