Continuïteit van de dienstverlening

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Ketenpartijen waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten)
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Realiseert Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen
Implicaties Voor gegevens waarvoor onderling een kritieke tijdsafhankelijke relatie bestaat, worden maatregelen genomen die de continuïteit van de dienstverlening waarborgen.