Content Prijs Informatie (CPI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden Content Prijs Informatie (CPI) (Standaard)
Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/cpi/
Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. Van leermiddelen die geïdentificeerd zijn met een Unieke persistente identifier (UPI) kan de prijs worden beschreven middels de CPI. De prijsinformatie wordt technisch ontsloten met Beschikbaar stellen en verzamelen metadata.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Overdragen van prijsinformatie van leermiddelen.

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Licentie
Metadata educatieve contentDoel (KOI)
Inhoud
Niveau
Toets (KOI)

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.