Bovensectorale samenwerking

Uit ROSA Wiki
Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef / (Doorverwezen vanaf Bovensectorale samenwerking)
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Bovensectorale samenwerking
Overzicht
Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders.
Type  : Ontwerpgebied

Doelen

DoelStelling
Inspelen op beleidswijzigingenDe informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving.
Leven lang lerenBurgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen
Terugdringen administratieve lastenTerugdringen van administratieve lasten in het onderwijs

Basisprincipes

BasisprincipeStelling
Aansluiten bij NORADe referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevensDe onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken
Digitaal doen we het zoWanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur.
Eenmalige registratie meervoudig gebruikWe streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishoudingWe streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen.
Koppelen - niet kantelenWe richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen.

Afgeleide principes

Afgeleid principeStelling
Een gezamenlijke basisinfrastructuurWe werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen.
Eenheid in verscheidenheidWe ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.
Persoonlijke digitale ruimteBurgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen.
Zeggenschap in kaartVan gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben.
Ontwerpkaders


Meer informatie
ROSA
Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen (Goal) Leven lang leren We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. (Principle) Eenmalige registratie meervoudig gebruik We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen. (Principle) Koppelen - niet kantelen De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. (Principle) Aansluiten bij NORA Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur. (Principle) Digitaal doen we het zo Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Principle) Gemeenschapp- elijkheid in informatiehuisho- uding We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. (Principle) Een gezamenlijke basisinfrastructu- ur De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegev- ens Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenheid Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen. (Principle) Persoonlijke digitale ruimte De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving. (Goal) Inspelen op beleidswijziging- en AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-06-2021 14:00:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 14:00:31 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Bovensectorale samenwerking (ROSA)
Details Bovensectorale samenwerking
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Bovensectorale samenwerking