Beter Digitaal Leren (BDL)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving In het voortgezet onderwijs maken veel partijen gebruik van Beter Digitaal Leren (BDL) voor het distributieproces van digitaal leermateriaal. De komende tijd doen veel leveranciers in het vo aanpassingen aan hun systemen, zodat ook hier iedereen volgens dezelfde afspraken werkt.
Werkingsgebied Sector VO, VO-instellingen
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: