Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Basisprincipe
Stelling Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Gegevens die vanuit een bepaald ketenproces of bepaalde sector relevant zijn, zijn dat in een andere context soms niet.
Realiseert Privacy by design
Implicaties Gegevensservices zijn geënt op de context waarbinnen die services gebruikt worden. Er wordt niet meer (maar ook niet minder) informatie uitgewisseld dan nodig.