Begrippenset Kernprogramma’s

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden Begrippenset Kernprogramma’s (Standaard)
Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/begrippen/begrip/begrippenset-kernmodel-onderwijs-informatie-koi/

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO

Toepassingsgebied

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

Er zijn geen gegevenssoorten beschreven

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Ga naar het overzicht van standaarden.