Begrippenset Kerndoelen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden Begrippenset Kerndoelen (Standaard)
Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/begrippen/begrip/begrippenset-kerndoelen/

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO

Toepassingsgebied

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

Er zijn geen gegevenssoorten beschreven

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Ga naar het overzicht van standaarden.