BRON MBO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Eigenaar/verantwoordelijke DUO
Werkingsgebied Sector BVE
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Basisregister onderwijs
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Ontvangende instelling), Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Registerhouder), Beschikbaar stellen basisgegevens persoon (Registerhouder), Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens persoon (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder), Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder), Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder), Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder), Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder), Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)
Betrokken in bedrijfsprocessen Beheren sectorale basisgegevens, Doorstroommomenten bepalen, Inschrijving definitief maken, Invullen aanmeldformulier, Pseudonimiseren gegevens
Betrokken in ketenproces Aanmelden en inschrijven, Doorstroom, Toetsen en examineren (beoordeling)
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: