BRON HO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving BRON HO staat voor Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs. BRON HO is een ketenproces waarbij de inschrijvingen en diploma’s van studenten in het Hoger Onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO. Deze inschrijvingen en behaalde diploma’s zijn de basis voor de bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen.

De gegevensuitwisseling gaat op basis van het persoonsgebonden nummer wat in veel gevallen het Burger Service Nummer (BSN) is.

De gegevens die nodig zijn om onder andere de bekostiging vast te stellen, worden opgenomen in verschillende registers die DUO beheert. De belangrijkste registers zijn:

  • Onderwijsdeelname HO (OD-HO)
  • Onderwijsresultaten HO (OR-HO)
Eigenaar/verantwoordelijke DUO
Werkingsgebied Sector HO
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Basisregister onderwijs
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Ontvangende instelling), Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Registerhouder), Beschikbaar stellen basisgegevens persoon (Registerhouder), Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens persoon (Registerhouder), Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder), Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder), Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger), Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder), Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder), Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder), Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)
Betrokken in bedrijfsprocessen Beheren sectorale basisgegevens, Doorstroommomenten bepalen, Inschrijving definitief maken, Invullen aanmeldformulier, Pseudonimiseren gegevens
Betrokken in ketenproces Aanmelden en inschrijven, Doorstroom, Toetsen en examineren (beoordeling)
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort:


De HO keten

De uitwisseling van de inschrijf- en diplomagegevens vindt plaats in de keten tussen Studielink, DUO en de onderwijsinstellingen. De uitwisseling vindt plaats door middel van webservices. Dit betekent dat er een rechtstreekse koppeling is tussen het administratieprogramma van instellingen, Studielink en de registers bij DUO en vice versa.

Binnen enkele seconden gaan gegevens heen en weer. Bijvoorbeeld; na verzending van inschrijvingen en diploma’s door instellingen volgt direct bericht terug of de inschrijvingen en diploma’s voor bekostiging in aanmerking komen. (bekostigingstatus) Bij de meeste instellingen verloopt de uitwisseling van de gegevens grotendeels via Studielink. Iedere wijziging wordt gedeeld tussen bekostigde onderwijsinstellingen, DUO en Studielink.