Architectuurscan VA-MBO Zeggenschappen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Vroegtijdig Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 12 april 2018.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Vroegtijdig Aanmelden MBO)

Gegevenssoorten:

  • Potentiële MBO-gangers
  • Aanmeldstatussen mbo-instellingen

Koppelpunt ontvangt, bevestigt, en stuurt door.

Koppelpunt extraheert daarnaast ‘stuurinformatie’. Stuurinformatie wordt gebaseerd op de metadata van het bericht en bevat (in deze versie) geen informatie uit de berichtinhoud.

Het begrip ‘stuurinformatie’ wordt in het PvE niet verder geduid. Is, blijkt uit gesprek, vooral een placeholder voor in de toekomst nader in te vullen functionaliteit op basis van nog nader te analyseren informatiebehoefte.

Relatie met ROSA

Onbepaald - het is onduidelijk welke zeggenschappen en verantwoordelijkheden samenhangen met de extractie van stuurinformatie door het koppelpunt.

terug naar de ROSA Architectuurscan