Architectuurscan VA-MBO TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Vroegtijdig Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 12 april 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Vroegtijdig Aanmelden MBO)

Berichtroutering tussen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten in het kader van vroegtijdig aanmelden

Relatie met ROSA

Compliant - het PvE past binnen de ketenfuncties Instroom, Doorstroom en Uitstroom, Preventie Schooluitval, Informatieverwerking en Informatiestandaardisatie

terug naar de ROSA Architectuurscan