Architectuurscan VA-MBO Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Ketenprocessen: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Vroegtijdig Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 12 april 2018.

Bevindingen "Ketenprocessen" (Vroegtijdig Aanmelden MBO)

Het PvE beschrijft het ketenproces van het volgen van verwachte aanmelding en daadwerkelijke aanmeldingen en aanmeldstatus van vo-leerlingen naar mbo.

Relatie met ROSA

Consistent - Past op ketenproces Aanmelden en Inschrijven; voegt daar een gegevensstroom voor statusovergangen aanmeldingen aan toe.

Past op ketenproces Voorkomen van schooluitval. Huidige uitwerking is gericht op verzuimregistratie, PvE voegt daar monitoring van aanmeldstatus aan toe.

terug naar de ROSA Architectuurscan