Architectuurscan VA-MBO Bovensectoraal

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden MBO

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Vroegtijdig Aanmelden MBO op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 12 april 2018.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Vroegtijdig Aanmelden MBO)

Inspelen op beleidswijzigingen

Business logica voor routering en filtering van aanmeldingen wordt gecentraliseerd in mbo-koppelpunt.

Relatie met ROSA

Compliant - Centralisering van logica maakt inspelen op veranderende wetgeving eenvoudiger. Aanleverende systemen hoeven niet te worden aangepast; zij blijven alle aanmeldingen aanleveren aan het koppelpunt zonder zich te hoeven bekommeren om de vraag of die gegevens nodig zijn.

Zie ook Gegevensuitwisseling in de keten - Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling

terug naar de ROSA Architectuurscan