Architectuurscan RIO Zeggenschappen en gegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (RIO Informatiemodel)

In een sessie met de RIO-implementatiegroep bleek dat het lastig was om de zeggenschappen zoals ROSA die beschrijft te verbinden aan het RIO-informatiemodel. De nu in de wiki beschikbare beschrijvingen/definities van de zeggenschappen werden daarbij niet als eenduidig ervaren.

Een andere vraag die rees is: wie bepaalt de (invulling van) zeggenschappen?

Relatie met ROSA

Non-conformant - Er zijn door RIO-implementatiegroep wel zeggenschappen toegekend, maar die lijken af te wijken van de ROSA-zeggenschappen. Nadere informatie ontbreekt.

terug naar de ROSA Architectuurscan