Architectuurscan RIO Werkingsgebied

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fullyconformant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Werkingsgebied: Fully conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Werkingsgebied" (RIO Informatiemodel)

Onderwijsdomein - De begrippen gelden voor instellingen in alle onderwijssectoren, voor het Ministerie van OCW (in het bijzonder DUO en de Inspectie) en ook voor private partijen zoals uitgeverijen, hoewel de processen die nu in beeld zijn vooral uitwisseling tussen instellingen en overheid betreffen.

Relatie met ROSA

Fully conformant - Het werkingsgebied van RIO komt overeen met het meest veelomvattende werkingsgebied ‘Onderwijsdomein’ dat ROSA kent. RIO richt zich niet op werkingsgebieden buiten het onderwijsdomein.

terug naar de ROSA Architectuurscan