Architectuurscan RIO Ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fullyconformant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Ketenprocessen: Fully conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Ketenprocessen" (RIO Informatiemodel)

De ambitie is dat RIO uiteindelijk werkt voor alle ketenprocessen in het onderwijs. De volgende processen zijn reeds getoetst:

Toezicht
Definiëren van objecten van toezicht en objecten van onderzoek in termen van wie/waar/wat
Erkenning/Bekostiging
De processen vinden reeds plaats en blijven bestaan, de registratie van het resultaat zal worden aangepast op het nieuwe informatiemodel OA
  • Onderwijslicenties
  • Examenlicenties
  • Bekostigingslicenties
  • Bekostigingseenheden relateren aan onderwijsinstelling, onderwijslocatie(s) en opleidingen
Processen rondom informatievoorziening en -producten
rekening houden met de mogelijkheden van meer en verbeterde gegevens bij beleidsinformatie.
BPV-keten
  • Bereikbaarheidsgegevens van stagecoördinatoren bij instellingen (t.b.v. leerbedrijven)
  • Arbeidsmarktonderzoek/ doelmatigheid
  • Afsluiten van SLA's voor gegevenslevering.
Horizontale verantwoording
MBO Transparant
Processen bij gemeenten
Handhaving leerplicht
De processen Handhaving veiligheid (brandveiligheid, etc.) bij gemeenten en Verstrekken leermiddelen (digitale en fysieke levering) bij uitgeverijen zijn verkend

Relatie met ROSA

Fully conformant - De ambitie is dat RIO werkt voor alle ketenprocessen in het onderwijs.

terug naar de ROSA Architectuurscan