Architectuurscan RIO IBP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Irrelevant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

IBP: Irrelevant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "IBP" (RIO Informatiemodel)

Voor de informatie die aan de hand van het RIO-Informatiemodel zal worden vastgelegd is het uitgangspunt dat dit 'open' data is of zou kunnen zijn. Dit betekent dat er geen persoonsgegevens in het model worden vastgelegd. Het impliceert ook dat principes en ontwerpkaders op het gebied van vertrouwelijkheid en privacybescherming niet op het model van toepassing zijn.

Er is een discussie gaande in een werkgroep die vanuit de Inspectie is gestart omdat die ook namen van contactpersonen wil hebben. Als het model hiermee uitgebreid wordt dan krijg je wel met vertrouwelijkheid en privacybescherming te maken.

De RIO-projectgroep is overigens van mening dat dit eigenlijk niet in het model thuishoort, maar de discussie loopt. De verwachting is dat hooguit afdelingen een communicatiecontext krijgen.

Vanuit de instellingen is het wenselijk dat contactgegevens losgekoppeld worden van individuen

Relatie met ROSA

Irrelevant - Het huidige model omvat geen persoonsgegevens, waardoor de aspecten Vertrouwelijkheid en Privacybescherming niet aan de orde zijn. Integriteit en beschikbaarheid spelen geen rol op het niveau van het model, maar worden belangrijk wanneer overgegaan wordt tot realisatie van een voorziening en 'vulling' van de gegevenssets.

Mocht de scope van het model verbreed worden tot persoonsgegevens dan zal IBP wel relevant worden, en zal dat tevens impact hebben op bijvoorbeeld publicatie als (linked) open data

terug naar de ROSA Architectuurscan