Architectuurscan RIO Bovensectorale samenwerking

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (RIO Informatiemodel)

Er wordt niet expliciet gerefereerd aan principes en ontwerpkaders voor Bovensectorale samenwerking uit ROSA.

Inspelen op beleidswijzigingen gebeurt nu bijvoorbeeld m.b.t. Samenwerkingsscholen: RIO wordt hierin expliciet meegenomen. Hierbij worden personen die vanuit OCW met wetgeving bezig zijn gekoppeld aan leden van de RIO-projectgroep die met het begrippenkader bezig zijn.

Relatie met ROSA

Compliant - Uit gesprekken met direct betrokkenen blijkt dat het basisprincipe Eenmalige registratie meervoudig gebruik binnen dit thema een basaal uitgangspunt is van het programma Doorontwikkelen BRON en daarmee van het RIO-project.

Het ROSA-doel Inspelen op beleidswijzigingen, en de wijze waarop het RIO-Informatiemodel daaraan bij zou kunnen dragen, wordt in de aangeleverde documentatie niet expliciet benoemd. Toch lijkt dit, gegeven de aard van het uiteindelijke register en het verband met processen met een wettelijke grondslag, binnen het thema Bovensectorale samenwerking het belangrijkste aspect

terug naar de ROSA Architectuurscan