Architectuurscan RIO Bouwstenen en voorzieningen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel

Bouwstenen en voorzieningen: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 22 september 2016.

Bevindingen "Bouwstenen en voorzieningen" (RIO Informatiemodel)

Het informatiemodel komt voort uit ervaren beperkingen bij het toepassen van informatie uit het huidige BRIN in andere dan bekostiging-gerelateerde ketenprocessen.

Het project spreekt bewust over een 'registratie' en niet een 'register' als het gaat over de implementatie van het model. Er is namelijk nog geen uitspraak gedaan over de vorm die zo’n registratie zou moeten hebben: een centraal register of een verzameling decentrale (onderling verbonden) registratievoorzieningen behoren beide tot de mogelijkheden.

Relatie met ROSA

Onbepaald - De relatie tussen BRIN en de nieuwe RIO-registratie is nog niet beschreven. De verwachte impact op bestaande processen is daarmee ook nog niet bepaald.

Want er zijn nu al allerlei partijen (ook partijen die voorzieningen beheren, zoals Basispoort) die BRIN gebruiken als basis voor hun eigen processen of dienstverlening. Wanneer BRIN vervangen wordt door RIO is het de vraag wat die partijen moeten doen.

Basispoort werd al genoemd, maar allerlei Leerlingadministratiesystemen gebruiken ook BRIN als basis voor hun indeling, en ze moeten ook communiceren op basis van BRIN.

terug naar de ROSA Architectuurscan