Architectuurscan Onderwijsserviceregister Toepassingsgebied

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Onderwijs serviceregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe)

Ondersteuning van berichtuitwisseling tussen ketenpartijen

Relatie met ROSA

Compliant - het serviceregister past binnen de ketenfuncties Informatieverwerking en Identificatie en toegang

terug naar de ROSA Architectuurscan