Architectuurscan Onderwijsserviceregister IBP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe

IBP: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Onderwijs serviceregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "IBP" (Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe)

Het serviceregister stelt kwaliteitseisen aan de geregistreerde informatie in verband met de vertrouwelijkheid van sommige services en de vereiste integriteit van gegevens in het register. RIO is een mogelijke bron voor informatie over onderwijsaanbieders die in het serviceregister aan diensten en aanleverpunten worden gekoppeld. De kwaliteitseisen die het serviceregister stelt zijn daarom relevant voor (de kwaliteit van) de informatie die in RIO is ondergebracht.

Relatie met ROSA

Onbepaald - De kwaliteitseisen die voor het serviceregister gelden dienen verder te worden geëxpliciteerd.

terug naar de ROSA Architectuurscan