Architectuurscan Onderwijsserviceregister Bovensectorale samenwerking

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe

Bovensectorale samenwerking: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Onderwijs serviceregister op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe)

Het ontwerp van het serviceregister gaat onder andere uit van het doel Terugdringen administratieve lasten en geeft daar invulling aan door de ontwerpkeuzes OK1 Geen extra administratieve complexiteit en OK2 Geen nieuwe koppelvlakken.

Het serviceregister maakt Eenmalige registratie, meervoudig gebruik van serviceinformatie mogelijk. Nu wordt die informatie nog bijgehouden in toepassingsspecifieke “silo’s”.

Relatie met ROSA

Onbepaald - In het ontwerp wordt een aantal voorbehouden gemaakt met betrekking tot de mate waarin het serviceregister gerealiseerd kan worden zonder extra administratieve complexiteit. Onvoldoende duidelijk is welke eventuele aanvullende complexiteit intrinsiek door het serviceregister wordt geïntroduceerd, en welke complexiteit het gevolg kan zijn van latere implementatiekeuzes ten aanzien van het gebruik van het serviceregister.

terug naar de ROSA Architectuurscan