Architectuurscan OO API Zeggenschappen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2018.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

De zeggenschappen bij de gegevenssoorten (wat wel en wat niet door welke partij mag worden uitgewisseld, opgeslagen, ingezien, bewerkt) zijn niet gedefinieerd in de OO API specificatie. Deze zouden wel gedefinieerd moeten worden worden, mede als opmaat naar verdere uitwerking van security-aspecten als autorisatie en filtering (cf. IBP)

Relatie met ROSA

Onbepaald - omdat de zeggenschappen niet zijn uitgewerkt.

terug naar de ROSA Architectuurscan