Architectuurscan OO API Toepassingsgebied

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

De OO API ondersteunt administratieve- en onderwijsprocessen, door informatie van onderwijsinstellingen beschikbaar te stellen over: onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen en nieuwsitems.

Relatie met ROSA

Compliant - De OO API geeft invulling aan de volgende ketenfuncties: Onderwijsuitvoering; Personeel en organisatie; Onderwijshuisvesting; Toetsen, examinering en oefening; Informatieverwerking; Informatiestandaardisatie.

terug naar de ROSA Architectuurscan