Architectuurscan Lerarenregister IBP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

IBP: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 19 januari 2017.

Bevindingen "IBP" (Lerarenregister)

Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding

Het bevoegd gezag zal mogelijk leraardossiers ter beschikking willen stellen aan bevoegde functionarissen verbonden aan (een instelling onder) dat bevoegd gezag. Wanneer sprake is van (online) inzage op het niveau van het bevoegd gezag is het lastig (onmogelijk?) onderscheid te maken tussen de leraardossiers die horen bij c.q. inzichtelijk mogen zijn voor een functionaris van een bepaalde onderwijsinstelling en alle andere onder dat BG vallende onderwijsinstellingen. Het gevolg zou kunnen zijn dat een functionaris inzage heeft in te veel leraardossiers.

Wanneer in plaats van inzage sprake is van teruglevering, kan deze ‘routering’ van het leraardossier door het systeem van de school afgehandeld worden. Daarvoor moeten dan wel voldoende identificerende kenmerken (zoals BSN van de leraar) teruggeleverd worden, opdat de schooladministratie het dossier aan de juiste medewerker kan koppelen.

Valideer persoonsgebonden gegevens

Het lerarenregister bevat (publieke) gegevens over de leraar, die negatieve consequenties kan ervaren wanneer die gegevens niet kloppen.

Wanneer er bijvoorbeeld verkeerde gegevens worden aangeleverd vanuit de onderwijsinstelling (of diens administrateur) t.a.v. de benoemingsgrondslag, heeft de leraar pas de gelegenheid daar kennis van te nemen zodra die gegevens in het register verwerkt en gepubliceerd zijn. De leraar is vooraf niet betrokken bij de validatie van ‘zijn’ gegevens

Relatie met ROSA

Onbepaald - Verdere ontwerp- en implementatiekeuzes bepalen de mate waarin toegang tot leraardossiers afdoende kan worden beperkt, en de mate waarin leraren zelf publicatie van onjuiste informatie kunnen voorkomen.

terug naar de ROSA Architectuurscan