Architectuurscan Lerarenregister Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

Gegevensuitwisseling in de keten: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 19 januari 2017.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Lerarenregister)

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke (m2m) gegevensuitwisseling

Voor de aanlevering van benoemingsgegevens door bevoegd gezagen wordt Edukoppeling gebruikt. Voor eventuele handmatige aanlevering is het Zakelijk portaal beschikbaar (PSA DUO). De gegevens worden met Edukoppeling aan het Lerarenregister (door)geleverd.

Voor het raadplegen van het leraardossier door het bevoegd gezag wordt eHerkenning gebruikt (RQ09 PSA LR) In de PSA LR wordt tevens - in kennelijke tegenspraak met o.a. RQ09 - gemeld dat gegevensteruglevering vanuit het LR via DUO verloopt, maar dat daarover nog een besluit genomen moet worden.

In het LR zijn leraargegevens gekoppeld aan BRIN-gegevens. Het gebruik van eHerkenning vereist dat door het LR het verband gelegd kan worden tussen het OIN/NHR-nummer van het bevoegd gezag en de BRINs van onderwijsinstellingen die onder dat BG vallen. Het is onduidelijk of / hoe het LR die koppeling kan maken.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie

Begrippen die nu niet in het KOI zitten maar n.a.v. LR mogelijk toegevoegd zouden kunnen worden:

  • Bevoegd Gezag
  • Leerkracht (i.p.v. of als verbijzondering van ‘Medewerker’; overkoepelend voor ‘Docent’ en ‘Leraar’)
  • Benoeming, verbindt Leerkracht en Bevoegd Gezag. Heeft betrekking op Leereenheid en Onderwijsinstelling

Relatie met ROSA

Compliant - Een mogelijke m2m-koppeling tussen Lerarenregiter en Bevoegd Gezag wordt met Edukoppeling gerealiseerd, “bij voorkeur via DUO”

terug naar de ROSA Architectuurscan