Architectuurscan Lerarenregister Bovensectorale Samenwerking

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

Bovensectorale samenwerking: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 19 januari 2017.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Lerarenregister)

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

Gegevens over benoemingen worden geregistreerd in zowel de BOP als (via de BOP) in het Lerarenregister. Beide voeren validaties uit tegen de BRP. In het LR worden de leraargegevens gekoppeld aan schoolgegevens afkomstig uit BRIN.

De BOP is in de PSA BOP gepositioneerd als een ‘basisregistratie’. In de PSA LR worden de wettelijke gegevens in het LR en het RVP als ‘authentiek’ aangemerkt. Hierdoor ontstaan verschillende registraties die gepositioneerd worden als (authentieke) bron voor dezelfde gegevens (benoemingsgrondslag, schoolnamen en -adressen)

Kan een persoon zowel in het Lerarenregister als in het Registervoorportaal staan? Hoe wordt omgegaan met dubbele registraties in/vanuit BOP, vanwege meerdere benoemingen op meerdere scholen, of op een en dezelfde school?

Relatie met ROSA

Non-conformant - Er ontstaan verschillende registraties die gepositioneerd worden als (authentieke) bron voor dezelfde gegevens

terug naar de ROSA Architectuurscan