Architectuurscan LR2018 Zeggenschappen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister
Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "" (Lerarenregister)

De zeggenschappen bij gegevenssoorten zijn beschreven in de projectstartarchitectuur.

Benoemingen vinden plaats op instellingsniveau, hierdoor is de vindbaarheid op vestigingsniveau lastig.

Er is kennelijk nog verwarring over BRIN4 / BRIN6

  • “Er wordt gebouwd op basis van BRIN4”, maar het informatiemodel heeft het over BRINvolgnummer (= BRIN6)
  • De relatie in het model heet ‘vestiging’ (wijst op BRIN6)
  • “Met komst RIO wordt BRIN6 nummer geïntroduceerd”. Dit is onjuist -> BRIN6 bestaat al maar RIO gaat meer het instellingsbegrip vanuit de onderwijskundige werkelijkheid representeren i.p.v. alleen vanuit de bekostiging werkelijkheid zoals dat nu bij BRIN het geval is.
  • Bij “Instellingsgegevens” (3.3.2.2, A.2) worden school, instelling en vestiging op een hoop geveegd

RIO wordt genoemd als een ontwikkeling om rekening mee te houden, dat is een mooie toevoeging t.o.v. vorige versie!

In programmastartarchitectuur is ‘Benoeming’ synoniem voor ‘Tewerkstelling zonder benoeming’. Dat klinkt vreemd. Kennelijk is dit een wettelijke term, waarbij de intentie van de wet is om geen groepen te vergeten

Personeel niet in loondienst is een aandachtspunt:

  • Flexpools kunnen geen lerarengegevens opleveren
  • Leraren zitten niet in de schooladministraties
  • Leraren kunnen zich vrijwillig registreren in LR
  • Leraren zijn niet vindbaar via vestiging

Relatie met ROSA

Compliant - Er zijn geen tegenstellingen geconstateerd tussen de beschreven informatieprocessen en de zeggenschappen op gegevens die reeds in ROSA zijn opgenomen.

terug naar de ROSA Architectuurscan