Architectuurscan LR2018 TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Lerarenregister)

Administratieve processen en gegevens t.b.v. de verplichte registratie van leraren/docenten, bekwaamheidsonderhoud door de leraren/docenten en de beoordeling i.h.k.v. herregistratie

Relatie met ROSA

Compliant - Het Lerarenregister geeft invulling aan verschillende ketenfuncties: het register verzorgt informatieverwerking, informatiestandaardisatie, identificatie en toegang, informatiebeveiliging en privacy ten behoeve van beleid en wetgeving, verantwoording, erkenning en accreditering, en kwaliteitsbewaking en toezicht.

terug naar de ROSA Architectuurscan