Architectuurscan LR2018 Gegevensuitwisseling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Lerarenregister

Gegevensuitwisseling in de keten: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Lerarenregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Lerarenregister)

Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke (m2m) gegevensuitwisseling

Voor de aanlevering van benoemingsgegevens door bevoegd gezagen wordt Edukoppeling gebruikt.

Voor eventuele handmatige aanlevering is het Zakelijk portaal beschikbaar

De benoemingsgegevens worden met Edukoppeling aan het Lerarenregister (door)geleverd.

Het bevoegd gezag mag inzicht hebben in de voortgang van de herregistratie (%), definitie moet nog plaatsvinden Als dit geautomatiseerd gaat worden dan loopt het via DUO waardoor scholen één contactpunt hebben met het LR

DUO gaat BRIN informatie in de vorm van RIO publiceren als LOD. Daarmee is deze informatie toegankelijk voor CIBG en andere deelnemers in de keten.


Gegevensstromen zijn in de programmastartarchitectuur beschreven vanuit de ‘happy flow’, maar:

  • Wat als leraar de berichtenbox niet heeft geactiveerd?
  • Wat als de leraar de benoemingsgegevens niet accordeert?
  • Wat als gegevens niet geverifieerd kunnen worden tegenover BRP?
  • Wat als onderwijsinstelling lagere aanleverfrequentie dan 1x per maand hanteert?
  • Hoe zien de terugmeld procedures eruit?
  • Binnen het programma zijn/worden oplossingen bedacht, echter zijn deze niet expliciet opgenomen in de programmastartarchitectuur.

Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie

Begrippen die nu niet in het KOI zitten maar n.a.v. LR mogelijk toegevoegd zouden kunnen worden:

  • Bevoegd Gezag
  • Leerkracht (i.p.v. of als verbijzondering van ‘Medewerker’; overkoepelend voor ‘Docent’ en ‘Leraar’)
  • Benoeming, verbindt Leerkracht en Bevoegd Gezag. Heeft betrekking op Leereenheid en Onderwijsinstelling

Relatie met ROSA

Compliant - Een mogelijke m2m-koppeling tussen Lerarenregister en Bevoegd Gezag wordt met Edukoppeling gerealiseerd via DUO

terug naar de ROSA Architectuurscan