Afspraken over te realiseren ambitieniveaus

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Realiseert Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid
Implicaties De ambities met betrekking tot het te realiseren niveau van informatiebeveiliging kunnen in de tijd per onderwijssector of toepassingsgebied verschillen. Het afstemmen van de ambitie vindt binnen de verschillende onderwijssectoren plaats. Om betrouwbaar gegevens te kunnen uitwisselen en in ketens te kunnen samenwerken moeten partijen een vergelijkbaar ambitieniveau hebben.

Waar mogelijk wordt met het realiseren van de ambities vaart gemaakt, zonder organisaties te overvragen. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige stand van zaken, de mogelijke verbeterpunten en een groeipad naar een steeds hoger daadwerkelijk gerealiseerd niveau ten opzichte van de ambitie. Dit gerealiseerde ´volwassenheidsniveau´ kan worden vastgesteld middels toetsingskaders.

Die maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen valideerbaar