AS UBV TLS BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS)

“Doel van de afspraak is het onderhouden van een eenduidige set van beveiligingsvoorschriften waarmee de veiligheid, interoperabiliteit en efficiëntie in de onderwijsketen wordt bevorderd.” (UBV §1.2).

Relatie met ROSA

Compliant - De doelstelling van UBV draagt bij aan het ROSA-principe “Een gezamenlijke basisinfrastructuur”.

Door ketenbreed gelijke technische afspraken te hanteren, wordt interoperabiliteit in de keten ondersteund.

terug naar de ROSA Architectuurscan