AS RIO LOD WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Werkingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Het werkingsgebied van RIO-LOD omvat het gehele onderwijsdomein (§2.1, p.4 PSA, § 2.3 Scope PSA). Zie ook de eerder uitgevoerde scan op het RIO register en beheer (https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Architectuurscan_RIO_register_en_beheer).

Relatie met ROSA

Compliant - Het werkingsgebied van RIO-LOD omvat (net als het RIO register) het gehele onderwijsdomein.

terug naar de ROSA Architectuurscan