AS RIO LOD R&A

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Bouwstenen en voorzieningen: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Bouwstenen en voorzieningen" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

§1.2 p.3 PSA Het vervangen van bestaande ontsluitingen op basis van BRIN.

Vanwege de zin “Gebruikers mogen verwachten dat ze webapplicaties kunnen bouwen” (paragraaf 3.3 van de PSA) lijkt de ontsluiting van RIO-gegevens zich te beperken tot webapplicaties. Er zijn echter ook andersoortige systemen binnen het applicatielandschap van een onderwijsinstelling waarvoor RIO-data relevant kan zijn.

Relatie met ROSA

Compliant - Op alle plaatsen waar nu nog (informatie uit) BRIN wordt gebruikt, zal RIO gebruikt moeten gaan worden.

terug naar de ROSA Architectuurscan