AS RIO LOD KP Z&G

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Zeggenschap over gegevens ligt bij onderwijsinstellingen zelf (PSA §2.2).

Relatie met ROSA

Compliant - Zeggenschap over gegevens ligt bij onderwijsinstellingen zelf (PSA §2.2). Dit ligt aan de kant van het RIO-register, niet bij RIO-LOD,

RIO LOD heeft verder betrekking op de zeggenschappen “Beschikbaar stellen” en “Inzien”. DUO stelt RIO data beschikbaar via Linked data endpoints aan iedere afnemer die gebruik wil maken van deze data.

terug naar de ROSA Architectuurscan