AS RIO LOD KP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Ketenprocessen: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Ketenprocessen" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Met het ontsluiten van RIO data als LOD wil DUO de “developer experience” verbeteren voor ontwikkelaars. (PSA §2.2) Aangezien RIO data een ondersteunende rol speelt bij vrijwel alle onderwijsprocessen (PSA §2.1) zal dit vrijwel alle ketenprocessen raken.

In de memo wordt het doel genoemd “optimale ontsluiting voor externe afnemers”, dit doel wordt niet direct genoemd in de PSA. Het wordt niet duidelijk uit de PSA of uit de memo hoe deze twee doelen in relatie met elkaar staan.

Developers zullen niet de enige afnemers zijn, want er is een impact op alle ketenprocessen. Alleen in strikt technische zin zijn de developers de ‘afnemers’, want zij ‘praten’ tegen de API aan. De eindgebruikers zien het resultaat daarvan, maar niet de technische implementatie.

Relatie met ROSA

Onbepaald - Met het ontsluiten van RIO data als LOD wil DUO de “developer experience” verbeteren voor ontwikkelaars. (PSA §2.2) Aangezien RIO data een ondersteunende rol speelt bij vrijwel alle onderwijsprocessen (PSA §2.1) zal dit vrijwel alle ketenprocessen raken.


Het project wordt vooral gepositioneerd als technologische verandering, effecten op (interne) processen van de afnemers van de gegevens worden buiten beschouwing gelaten.

terug naar de ROSA Architectuurscan