AS RIO LOD IMP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Implementatie: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Implementatie" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Er worden pilots met scholen uitgevoerd. De uitvoering, status en resutaten van die pilots zijn in de PSA niet verder beschreven.

Relatie met ROSA

N.v.t. -

terug naar de ROSA Architectuurscan