AS RIO LOD IBP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

IBP: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "IBP" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Privacygevoelige of anderszins vertrouwelijke data zijn buiten scope (PSA §2.3)

Data moeten ‘van goede kwaliteit’ zijn. (PSA §2.2). Daaronder valt in ieder geval de integriteit van de gegevens.

Een eis voor de LOD API is een hoge standaard beschikbaarheid. (PSA §2.4) Dit sluit aan bij het ontwerpkader “Continuïteit van de dienstverlening”.

Relatie met ROSA

Compliant - Privacygevoelige informatie wordt buiten Scope verklaard (PSA §2.3) voor RIO LOD.

Er wordt aangegeven dat data van goede kwaliteit moet zijn. (PSA §2.2) Hiervoor is ROSA ontwerpkader “Voorkom aantasting van integriteit” belangrijk, maar er wordt niet direct naar gerefereerd.

Een eis voor de LOD API is een hoge standaard beschikbaarheid, maar deze wordt nog niet gehaald. Wat een hoge beschikbaarheid inhoudt is nog niet genoeg omschreven.

terug naar de ROSA Architectuurscan