AS RIO LOD IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Irrelevant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

IAA: Irrelevant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "IAA" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

IAA speelt niet voor raadplegen, wel voor beheer van RIO-data.

In §3.3 van de PSA wordt gesteld dat data zonder beperkingen door iedereen mag worden gebruikt, maar dat wijzigingen niet gedaan mogen worden door onbevoegden.

Relatie met ROSA

Irrelevant - Het wijzigen van RIO data is niet in scope van deze scan, aangezien het hier alleen gaat over de ontsluiting van RIO-LOD.

terug naar de ROSA Architectuurscan