AS RIO LOD GOV

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Governance: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Governance" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Afnemers en hun belangen zijn nog niet in kaart gebracht. In de memo staat wel als één van de vervolgstappen genoemd “Stakeholders en hun producten en verwachtingen leren kennen”.

Relatie met ROSA

Non-conformant - Uitgangspunt voor het ROSA ontwerpgebied governance is dat alle belangen worden afgewogen; daarvoor moeten alle belangen en belanghebbenden in kaart zijn gebracht.

terug naar de ROSA Architectuurscan