AS RIO LOD BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Bovensectorale samenwerking: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

§ 2.2 PSA: REST API Design Rules (aka Nederlandse API Strategie); Forum Standaardisatie. Daarmee werkt dit project toe naar het publiceren van zogenaamde sectorale registers in lijn met de stelselcatalogus van de overheid, naast de basisregistraties als BPR en BAG.

Externe gebruikers kunnen realtime details ophalen op basis van een vastgehouden (gecachete) webidentiteit/URI (§ 2.4 PSA) -> Eenmalige registratie, meervoudig gebruik; data wordt niet rondgepompt

In de PSA (§2.2) wordt de hoofddoelstelling van RIO LOD benoemd. Deze kan worden samengevat als het verbeteren van de “Developer Experience (DX)”.

“Scholen beschrijven zelf hun eigen wereld” (PSA §2.2) -> eenheid in verscheidenheid

Effecten op (interne) processen van de afnemers van de gegevens zijn niet omschreven in de PSA. (-> koppelen niet kantelen)

Relatie met ROSA

Consistent - Hoewel niet expliciet benoemd, is de relatie met de ROSA-principes “Een gezamenlijke basisinfrastructuur” en “Eenheid in verscheidenheid” af te leiden uit de PSA .

RIO-LOD ondersteunt eenmalige registratie, meervoudig gebruik van instellings- en opleidingsaanbodgegevens.

“Compliancy” met NORA en ROSA wordt genoemd als een “business driver” in §2.2 van de PSA. Dit sluit aan bij de ROSA basisprincipes: “Aansluiten bij NORA” en “Digitaal doen we het zo”.

DUO zorgt voor aansluiting op Basisregistraties (PSA §3.1.1)

terug naar de ROSA Architectuurscan