AS RIO 2018 TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

Eenduidige registratie van informatie over instellingen en opleidingen

Relatie met ROSA

Compliant - Het RIO toepassingsgebied valt binnen de ketenfuncties Informatiestandaardisatie en Informatieverwerking. RIO ondersteunt processen binnen diverse andere ketenfuncties, zoals Bekostiging, Kwaliteitsbewaking en toezicht, Erkenning en accreditering.

terug naar de ROSA Architectuurscan