AS RIO 2018 KP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fullyconformant.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Ketenprocessen: Fully conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Ketenprocessen" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

RIO biedt de mogelijkheid de informatiebehoeftes van de volgende ketenprocessen beter te vervullen (PSA, p.2):

  • Handhaving en toezicht
  • Processen rondom informatievoorziening/informatieproducten
  • BPV-keten (mbo)
  • Horizontale verantwoording
  • Processen bij gemeenten (handhaving leerplicht)

Relatie met ROSA

Fully conformant - de ambitie is dat RIO toegepast kan worden binnen alle ketenprocessen waarin instellings- of opleidingsinformatie wordt gebruikt. De lijst met genoemde ketenprocessen is niet limitatief.

terug naar de ROSA Architectuurscan