AS RIO 2018 BV

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Bouwstenen en voorzieningen: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Bouwstenen en voorzieningen" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

Niet alle in de diagrammen van de PSA genoemde applicatiecomponenten lijken echt applicatiecomponenten te zijn. Bijv. (p.4) ‘voorzieningenplanning’ en ‘behandelen melding’ (proces? Cf. voetnoot p.3). SSG = afdeling?

Het is onduidelijk welke componenten een rol in de keten spelen, en welke componenten DUO-intern zijn.

Bepaalde, elders in de tekst genoemde, componenten ontbreken in de SOLL-architectuur (ZP, NHR, BAG, SBB)

RIO wordt zowel als logisch geheel(referentiecomponent in ROSA-termen) als applicatie gepositioneerd (p.12 PSA)

Relatie met ROSA

Onbepaald - De PSA is op dit vlak vooral intern gericht.

terug naar de ROSA Architectuurscan