AS RIO 2018 AR

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan RIO Informatiemodel, RIO Register

Architecturele randvoorwaarden: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp RIO Informatiemodel, RIO Register op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 21 juni 2018.

Bevindingen "Architecturele randvoorwaarden" (RIO Informatiemodel, RIO Register)

RIO Aanleveren stuurt een asynchrone terugmelding aan de instelling via OutputManagement

Relatie met ROSA

N.v.t. - Voor ketenpartijen is het van belang te weten (a) aan welke (technische) vereisten zij moeten voldoen voor het kunnen ontvangen van deze terugmeldingen en (b) bij welke typen gegevensuitwisselingen welke typen koppelingen kunnen worden gebruikt (zie ook het onderdeel Gegevensuitwisseling in de keten)

terug naar de ROSA Architectuurscan