AS OOAPIv4 TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2021.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

Relatie met ROSA

Compliant - Van inhoud van de verschillende onderdelen van de OOAPI v4. Specificatie valt af te leiden dat informatie gedeeld kan worden met raakvlak met de volgende ketenfuncties:

  • Onderwijsuitvoering;
  • Personeel en organisatie;
  • Onderwijshuisvesting;
  • Toetsen, examinering en oefening;

De OOAPI Specificatie bevat ook een datamodel en heeft daarom raakvlak met:

  • Informatieverwerking;
  • Informatiestandaardisatie;

De scope van de OOAPI omvat ook persoonsgegevens en daarom zijn ook verwachtingen rondom Identificatie en toegang en Informatiebeveiliging en privacy relevant.

terug naar de ROSA Architectuurscan