AS OOAPIv4 KP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Ketenprocessen: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2021.

Bevindingen "Ketenprocessen" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

Relatie met ROSA

Onbepaald - De OOAPI specificatie maakt niet expliciet welke ketenprocessen door de OOAPI bediend moeten kunnen worden, in het bijzonder of er alleen sprake is van ontsluiting-/inzageprocessen (richting apps) of dat het gebruik van de OOAPI ook beoogd wordt voor administratieve processen (e.g., uitwisseling van gegevens tussen toetssysteem en SIS, etc.)

terug naar de ROSA Architectuurscan