AS OOAPIv4 GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Gegevensuitwisseling in de keten: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2021.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

Ontwerpkader: Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling:

Uit de documentatie wordt niet duidelijk of de OO API in lijn is met Edukoppeling. Wel implementeert v4 de API de nederlandse API strategie. (Bron: Change logs op GitHub) Het Edukoppeling REST profiel is een profiel op basis van de Nederlandse API strategie. Het is onduidelijk in hoeverre hierop wordt aangesloten.

Ontwerpkader: Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar:

Definities zijn toegevoegd aan v4. van de OOAPI specificatie. In het artikel over de stimuleringsregeling wordt gesproken over betere aansluiting op ontwikkelingen van RIO voor het HO. Daarnaast zijn er ook raakvlakken met HOVI. Het is onduidelijk in hoeverre de (gegevens)definities onderling zijn afgestemd of (bewust) afwijken.

Relatie met ROSA

Non-conformant - De semantiek van begrippen binnen de OOAPI specificatie is niet traceerbaar naar andere begrippenkaders binnen de onderwijsketen.

Het is onbepaald in hoeverre de OOAPI in lijn is met het Edukoppeling REST profiel.

terug naar de ROSA Architectuurscan