AS OOAPIv4 BV

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Bouwstenen en voorzieningen: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 18 januari 2021.

Bevindingen "Bouwstenen en voorzieningen" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

Relatie met ROSA

Onbepaald - De OOAPI is een API specificatie voor gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen. De API wordt gerealiseerd door een (pilot) OOAPI Gateway die door SURF wordt gerealiseerd en die OOAPI-verzoeken gericht aan meerdere instellingen kan bundelen.

Er is een relatie tussen informatie die wordt ontsloten door middel van de OOAPI, informatie die vastgelegd wordt in de RIO registratie, en informatie die in de HOVI database is opgenomen. De inhoudelijke en technische samenhang tussen deze systemen is uit de documentatie onbekend.

terug naar de ROSA Architectuurscan